Лісківська ЗОШ І-ІІІ ст. Кілійського району

 

Підсумки ЗНО

наказЛісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Кілійської районної ради Одеської області

НАКАЗ

 

 04.09.2018                                                                                          80

 

Про підсумки зовнішнього незалежного

оцінювання (державної підсумкової

атестації) результатів навчання,

здобутих на основі повної загальної

середньої освіти, випускників старшої

школи закладів загальної середньої освіти

району 2018 року та підготовку до зовнішнього

 незалежного оцінювання з навчальних предметів і

державної  підсумкової атестації за освітній

рівень повної загальної середньої освіти

випускників старшої школи закладів

загальної середньої освіти  району 2019 року

 

 

             Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ від 31.12.2005 № 1312, від 08.12.2009 № 1319, від 08.07.2015 № 533, від 19.10.2016 № 736, від 14.12.2016 № 1033), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 15.11.2017 № 1487), наказів Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,  відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року за № 157/26602, листа Міністерства освіти і науки  України від 05.02.2016  № 1/9-62 «Щодо організації навчального процесу», чинних типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти (І, ІІ, ІІІ ступенів);  чинних: Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти (5-9, 10-й класи; 11-й клас), враховуючи підсумки зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, випускників старшої школи закладів загальної середньої освіти району 2018 року та з метою забезпечення ретельного контролю за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів і якісної підготовки випускників старшої школи до складання тестів з навчальних предметів, із яких у 2019 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, на виконання наказу по відділу освіти від 04.09.2018 № 249

              НАКАЗУЮ:

             1.   ЗДНВР Ростріпі Л.В. та вчителям – предметникам :

             1.1. Проаналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання

з навчальних предметів випускників старшої школи 2018 року на нараді при директорові, засіданні педагогічної ради та виробити стратегії, розробити заходи щодо якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

з навчальних предметів та державної підсумкової атестації за освітній рівень загальної середньої освіти випускників старшої школи 2019 року.

                                                                 До 01.10.2018 року

 

              1.2. Систематизувати і вивчати нормативно-правові,

інструктивно-методичні документи щодо проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання випускників старшої школи, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

                                               Протягом 2018/2019 навчального року

 

              1.3. Організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників, випускників старшої школи, їх батьків щодо порядку та особливостей проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання випускників старшої школи, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

                                                          Протягом 2018/2019 навчального року

 

           1.4. Посилити контроль за організацією освітнього процесу (на основі вільного вибору вчителем форм організації освітнього процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти), рівнем викладання навчальних предметів в старшій школі.

                                                               Протягом 2018/2019 навчального року

 

            1.5. Спрямувати роботу педагогічних працівників на покращення якості та удосконалення методики викладання навчальних предметів у старшій школі шляхом використання інтерактивних методів, сучасних методик викладання, елементів інноваційних технологій, упровадження проектної роботи та навчання через діяльність; створення на уроках сприятливих умов для інтелектуального, духовного, естетичного та творчого розвитку учнів.

                                                               Протягом 2018/2019 навчального року

 

        1.6. Впроваджувати принцип індивідуалізації та  диференціації під час освітнього  процесу на уроках, максимально враховуючи здібності школярів, їхні інтереси й наміри щодо подальшої життєвої діяльності.

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року

 

          1.7. Посилити підготовку учнів-старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів, відводячи час щоуроку на повторення навчального матеріалу за попередні роки, на виконання різноманітних завдань, подібних до завдань тестів ЗНО.

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року

 

           1.8.Організувати всебічне вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів, тобто визначати, наскільки вони глибокі, міцні, як учні вміють їх демонструвати усно і письмово, чи вміють застосовувати набуті знання на практиці.

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року

 

           1.9. Посилити контроль за якістю знань, яких учні набувають під час вивчення навчального матеріалу з предмета, до показників якої відносять глибину, повноту, обсяг, оперативність, міцність, гнучкість, конкретність, узагальненість, системність, усвідомленість, згорнутість і розгорнутість.

                                                           Протягом 2018/2019 навчального року

 

           1.10. Посилити контроль за правильністю оцінювання вчителем знань, умінь і навиків учнів, а якщо є відхилення від чинних критеріїв, то конкретизувати в чому полягають характерні прояви формалізму та необ’єктивності.

                                                           Протягом 2018/2019 навчального року

 

          1.11. Посилити профорієнтаційну та інформаційно-роз’яснювальну роботу з учнями-старшокласниками з метою надання допомоги у професійному самовизначенні та свідомому виборі навчальних предметів для зовнішнього незалежного оцінювання.

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року

 

          1.12. Постійно удосконалювати професійне зростання педагогічних працівників шляхом підвищення кваліфікації, через систему науково-методичної роботи.

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року

 

          1.13. Забезпечувати реалізацію чинних Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти (5-9, 10-й класи; 11-й клас),  виконання навчальних планів і програм з урахуванням компетентнісного підходу у вивченні навчальних предметів.

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року

 

          1.14. Контролювати ефективне використання годин варіативної складової навчального плану з метою підготовки учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року

 

          1.15. Зміцнювати матеріально-технічну та навчально-методичну базу навчальних кабінетів.

                                                             Протягом 2018/2019 навчального року

 

          1.16. Забезпечити вільний доступ випускників старшої школи (учасників ЗНО) до комп’ютерів закладу загальної середньої освіти та глобальної мережі.

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року

 

          1.17. Забезпечити психологічний супровід готовності учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року

 

          1.18. Посилити персональну відповідальність за підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів та

державної  підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти випускників старшої школи закладів загальної середньої освіти району 2019 року.

                                                             Протягом 2018/2019 навчального року

 

          1.19.  Взяти під особистий контроль ефективність виконання плану заходів щодо підготовки учнів старшої школи до ЗНО, державної підсумкової атестації.

                                                             Протягом 2018/2019 навчального року

 

         1.20. Активно сприяти  участі учнів старшої школи у проекті онлайн-підготовки випускників ЗЗСО Одеської області до ЗНО під назвою «Будь розумним /Be smart» в рамках реалізації Стратегічного плану дій голови облдержадміністрації на 2017-2019 роки, який отримав назву «Розумний регіон».

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року

 

 

        1.21. Розмістити даний наказ на сайті закладу загальної середньої освіти.

                                                              До 01.10.2018р.

 

       2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                            Г.М. Лупонос

 

З наказом ознайомлені:

 Создан 04 сен 2018