Лісківська ЗОШ І-ІІІ ст. Кілійського району

Замовлення підручників на 5 клас

бібліотека 

К І Л І Й С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Д Е Р Ж А В Н А   А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я 

В І Д Д І Л  О С В І Т И ТА  М О Л О Д І Ж Н О Ї  П О Л І Т И К И

68300 Одеська обл., м. Кілія, вул. Миру, 45, тел. (04843) 4-32-03, 

тел./факс(04843) 4-02-07,  код  за ЄДРПОУ – 02145174, E-mail: rvokil@ukr.net

08.02.2018 року  №  241

 

                                                        Директору закладу загальної середньої

                                                        освіти 

 

 

            Відповідно до листа Одеського обласного інституту удосконалення вчителів від 07.02.2018 року № 111 (додається) надсилаємо лист МОН України від 06.02.2018 року № 1/9-79 «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу» з додатками (додаються).

            Керівники ЗЗСО несуть персональну відповідальність за замовлення підручників.

            З 16 по 17 лютого 2018 року кожен ЗЗСО передає результати вибору/замовлення на папері та в електронному вигляді (excel-формат) до методичного кабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації (методисту Горбан Д.Я.) для узагальнення.

 

 

Додатки:

-         лист Одеського обласного інституту удосконалення вчителів від 07.02.2018 року № 111 на 1 аркуші в 1 примірнику;

-         лист МОН України від 06.02.2018 року № 1/9-79 «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу» на 1 аркуші в 1 примірнику з додатками:

-         додаток 1 - «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти»  на 2 аркушах в 1 примірнику;

-         додаток 2 - «Вибір і замовлення підручників для 5 класу та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» на 1 аркуші в 1 примірнику;

-         додаток 3 - «Перелік підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету в 2018 році» на 3 аркушах в 1 примірнику.

 

 

 

                Начальник  відділу освіти                                                  С.І.Мергут

                та молодіжної політики

                райдержадміністрації

 

 

 

 

Виконавці: Єгорова Г.К.,

                    Горбан Д.Я.

                        4-00-03Создан 14 фев 2018